EZAN DUASI

Allahümme rabbe hazihid da’vetit taammeh, vessalatil gaimeh, ati seyyidina Muhammedenil vesilete vel fazilete vedderaceter rafiah, vebeashü magamem mahmudenillezi veatteh, inneke la tuhliful miad, birahmetike ya erhamerrahimin.

KAMET

Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu EkberEşhedü ellâ ilahe illallah Eşhedü ellâ ilahe illallah Eşhedü enne Muhammederrasülullah Eşhedü enne Muhammederrasülullah Hayya alassalâti Hayya alassalah Hayya alel felahi Hayya alel felah Gad gametissalatü Gad gametissalah Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Allahümme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram Ala rasülina salavat Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber, ve la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim Zül celali sübhanallah Zül kemalil hamdülillah Zül gudratillahu ekber La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in gadir Allahümmahşurna fi zümratissalihin